Noteikumi

1.    Distances līgums

Šajos interneta veikalos, kuru adreses ir  www.52pakapieni.lv un www.berniemparnaudu.lv (turpmāk tekstā Interneta veikals) piedāvāto preču un pakalpojumu pārdevējs Jolanta Jērāne Reģ.nr. 180177-12748, juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 41-87, Rīga, LV1067, konts LV46HABA0551000612617 AS Swedbank, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu Interneta veikalā un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs pasūta preces  Interneta veikalā, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja izvēlētajam piegādes sniedzējam (AS “Latvijas pasts” vai SIA “Omniva”) 3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā, bet tiks iekļauta rēķinā.

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Pārdevējs informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā kopš  preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

·        pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·        pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

·        Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas izriet no šī Līguma, izskatāmi miermīlīgā ceļā, Pircējam un Pārdevējam vienojoties. Ja vienošanās nav iespējama, tad - Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

 2.    Privātuma politika

Šī privātuma politika izklāsta veidus, kādos šis Interneta veikals lieto un aizsargā jebkuru informāciju, kuru Jūs sniedzat, lietojot interneta veikalu. Interneta veikals apņemas aizsargāt Jūsu privātumu. Kad Interneta veikals lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, lai Jūs tiktu atpazīts mājaslapā, mēs apliecinām, ka tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

Kādus datus mēs ievācam?

Mēs varam ievākt šādu informāciju:

·        Vārdu, Uzvārdu;

·        Kontaktinformāciju (ieskaitot e-pasta adresi un/vai telefona numuru);

·        Demogrāfisku informāciju (adrese, intereses);

·        Citu informāciju attiecībā uz klientu aptaujām un piedāvājumiem.

Ko mēs iesākam ar ievākto informāciju?

Mēs ievācam šo informāciju, lai saprastu Jūsu vajadzības, un piedāvātu pēc iespējas labāku apkalpošanu. Datu ievākšanas mērķi ir šādi:

·        Iekšējai datu apstrādei;

·        Preču un pakalpojumu uzlabošanai;

·        Periodiskai jaunumu sūtīšanai (par jaunām precēm, īpašajiem piedāvājumiem vai citu līdzīga veida informāciju).  

Drošība

Mēs apliecinām, ka Jūsu informācija pie mums ir drošībā. Lai novērstu nepilnvarotu pieeju informācijai vai tās izpaušanu, mēs esam veikuši procedūras, lai pasargātu un nodrošinātu elektroniski ievāktās informācijas privātumu.

Saites uz citām mājaslapām

Mūsu mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, kas saistītas ar mūsu interesēm. Tomēr, tiklīdz Jūs pametat mūsu mājaslapu, sekojot saitei uz citu lapu, mēs par to neesam atbildīgi un nespējam kontrolēt notiekošo citās lapās. Tāpēc nevaram būt atbildīgi par Jūsu datu aizsardzību un privātumu gadījumos, ja Jūs norādāt informāciju citu lapu apmeklēšanas laikā. Šī privātuma politika attiecas tikai uz mūsu lapu, nevis uz citām lapām. Tāpēc, izejot no mūsu lapas, aicinām ņemt  vērā šo brīdinājumu un citu apmeklēto lapu privātuma politikas.

Personīgās informācijas kontrolēšana

Jūs varat izvēlēties ierobežot personīgās informācijas ievākšanu šādos veidos:

·        Ja Jūs esat iepriekš atļāvis/usi izmantot personīgos datus tiešiem mārketinga mērķiem, taču esat pārdomājis/usi, Jūs varat no tā atteikties un informēt mūs par to, aizpildot informāciju https://www.52pakapieni.lv/atteikties.

Mēs nepārdosim, neatklāsim, neizplatīsim Jūsu personīgo informāciju trešajai personai, ja vien mums nav Jūsu atļaujas vai to nepieprasa likums. Mēs varam izmantot Jūsu personīgo informāciju, lai sūtītu Jums reklāmmateriālus par trešo personu, kura, mūsuprāt, Jūs varētu interesēt un ja Jūs norādāt mums, ka to vēlaties.

Jūs varat pieprasīt detaļas par savu personīgo informāciju, kas ir mūsu rīcībā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Ja Jūs vēlaties informācijas kopiju, lūdzu, rakstiet mums uz adresi: [email protected].

Ja Jums šķiet, ka jebkura informācija vai dati, kas mums ir pieejami par Jums, ir nepareizi vai neprecīzi, lūdzu, sniedziet precizēto vai pareizo informāciju, rakstot uz: [email protected].